Historik

Skogaby Verkstadsteknik historik

Skogaby Stallmiljö bildades 1995 då Boris Andersson och Per Magnusson slog ihop sina båda företag. Då utgjordes verksamheten främst av tillverkning och försäljning av hydrauliska ströhalmskärare. När marknaden minskade drastiskt, började man istället med legotillverkning av detaljer till andra företag.

Nu

Idag driver Boris Andersson företaget tillsammans med två anställda. Den ursprungliga tillverkningen av ströhalmskärare finns kvar, men verksamheten utgörs idag till 90-95% av legotillverkning och företaget sysslar främst med plåtbearbetning, rörbockning och svetsning. Därav namnbytet till Skogaby Verkstads Teknik. Kunderna är både små och stora företag i södra Sverige.